УКРАЇНА

КУЙБИШЕВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ   ПЯТОГО  СКЛИКАННЯ

                                                                                                                                                             

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 Від 24 липня 2007 року                                                        7

 

Про Правила благоустрою населених пунктів

територіальної громади смт.Куйбишеве

 

 

 

        Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про благоустрій в населених пунктах», Закону України «Про забезпечення санітарно-епідемічного  благополуччя населення» та частини другої ст.5 Кодексу України про адміністративні правопорушення Куйбишевська селищна рада вирішила :

 

           1.Затвердити Правила  благоустрою населених пунктів територіальної громади смт. Куйбишеве  ( додаються ).

 

           2.Вважати такими , що втратили чинність Правила благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території населених пунктів Куйбишевської територіальної громади , затверджені рішенням селищної  № 14 від 21 вересня 2001 року

 

           3. Це рішення вступає в дію  з моменту  його офіційного оприлюднення.

 

           4.Секретарю селищної ради Суржик Н.П. забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації в установленому порядку.

 

            5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою  і виконком селищної ради.

      

 

Селищний голова

П.І.Будник

 

      

 

Затверджено рішенням  Куйбишевської селищної ради від 24 липня  2007 року №  7

 

Правила благоустрою

населених пунктів територіальної громади смт. Куйбишеве

 

1. Загальні положення.

 

1.1.     Правила благоустрою  населених пунктів   територіальної громади смт. Куйбишеве містять загальнообов’язкові норми, що регулюють належне утримання та раціональне використання території населених пунктів, організацію упорядкування, охорону об’єктів благоустрою населених пунктів, за порушення яких настає відповідальність, передбачена законодавством України.

1.2.     Правила розроблені на підставі вимог чинного законодавства України, регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою  населених пунктів, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку в населених пунктах громади.

1.3.     У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення,  та інше, що здійснюються на території населених пунктів  територіальної громади смт. Куйбишеве з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

суб’єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

об’єкти благоустрою – території, які підлягають благоустрою:

1)         території загального користування: парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі,  вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; кладовища; інші території загального користування;

2)         прибудинкові території;

3)         території будівель та споруд інженерного захисту;

4)         території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними на підставі договору території;

5)         інші території, які належать до об’єктів благоустрою і знаходяться в межах населених пунктів громади.

елементи благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, алей,  тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; зелені насадження  уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; технічні засоби регулювання дорожнього руху; будівлі та споруди системи інженерного захисту території; комплекси та об’єкти монументального мистецтва; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; малі архітектурні форми; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами;

балансоутримувач об’єкта благоустрою – визначена власником об’єкта благоустрою, в тому числі на конкурсних засадах, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою;

балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

територія прибирання – територія проведення комплексу заходів щодо збору, вивезення відходів, яка складається з території суб’єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;

територія суб’єкта благоустрою – територія в межах земельної ділянки, яка знаходиться у власності або надана у користування фізичним чи юридичним особам;

закріплена (прилегла) територія – територія, яка закріплена за суб’єктами благоустрою на підставі рішення  виконавчого комітету селищної ради.

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населених пунктів громади, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

заходи з благоустрою населених пунктів – роботи по відновленню, належному утриманню та раціональному використанню територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

вулично-дорожня мережа – призначена  для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також  площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

зелені насадження – дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери та лісосмуги, озеленені упорядковані території, зелені зони та інші об’єкти озеленення. За функціональними ознаками та за характером використання зелені насадження розподіляються на:

-         зелені насадження загального користування (парки, сквери ін.);

-         зелені насадження обмеженого користування (насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров’я, підприємств, складських територій тощо);

-         зелені насадження спеціального призначення (насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, ліній електропередач високої напруги, лісомеліоративні насадження, пришляхові насадження в межах населених пунктів, захисні, протипожежні та інші насадження).

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення;

 

відходи побутові (тверді, рідкі) – усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше;

відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки.

2.Управління у сфері благоустрою населених пунктів територіальної громади смт. Куйбишеве.

         2.1.Управління  у сфері благоустрою населених пунктів територіальної громади смт. Куйбишеве здійснюють органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення:

2.2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері благоустрою:

-         затвердження місцевих програм та заходів благоустрою населених пунктів громади, забезпечення їх виконання;

-         створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб) ;

-         організація забезпечення на території населених пунктів чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

-         організація місць відпочинку населення;

-         розроблення схем санітарного очищення населених пунктів

-         затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

-         визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів) , відповідальних за утримання об’єктів благоустрою;

-         залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

-         здійснення контролю за станом благоустрою та утримання територій, інженерних споруд та об’єктів, підприємств , установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, тощо;

-         надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою;

-         визначення місць стоянок транспортних засобів на територіях об’єктів благоустрою населених пунктів, зовнішнього освітлення та санітарного очищення територій, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою;

-         інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

 

2.3. Повноваження органів самоорганізації населення  у сфері благоустрою:

-         внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозицій з питань благоустрою населених пунктів;

-         організація участі підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності та населення у виконанні робіт з благоустрою населених пунктів;

-         здійснення громадського контролю за дотриманням правил благоустрою населених пунктів та прийняття відповідних заходів;

-         інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

 

3.Організація та правила благоустрою населених пунктів територіальної громади смт. Куйбишеве

3.1. Організацію благоустрою населених пунктів забезпечує Куйбишевська селищна рада та її виконавчий комітет відповідно до повноважень, установлених законодавством.

          3.2. Рішення селищної ради та виконавчого комітету щодо благоустрою територій населених пунктів є обов’язковим для виконання підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємствами та підприємцями, громадянами територіальної громади.

           3.3. Селищна рада може передавати об’єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам та організаціям відповідно до статті 15 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” ;

           3.4. Балансоутримувач об’єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації;

          3.5.Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, мають утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об’єкта відповідно до статті 15 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”;

          3.6.Межі та режим використання закріпленої території за підприємствами, установами, організаціями території визначає селищна рада або виконавчий комітет;

           3.7.Наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з вини підприємства, установи та організації на закріплених за ними об’єктами благоустрою усуваються ними за власний рахунок;

            3.8.Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/ або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

 

4. Організація прибирання територій загального користування.

 

4.1. Система санітарної очистки та прибирання території населених пунктів передбачає раціональне збирання, швидке видалення, утилізацію, знешкодження та захоронення побутових відходів (господарсько-побутових, у т.ч. харчових відходів із житлових будинків, громадських будинків і споруд, підприємств торгівлі, громадського харчування та культурно-побутового обслуговування; рідких із не каналізованих споруд; вуличного сміття та інших відходів, які накопичуються на території населених пунктів) і включає в себе організацію утримання та прибирання у літній та зимовий періоди територій місць загального користування.

4.2. Прибирання територій здійснюються відповідно до вимог цих правил, інструкцій та норм.

4.3. Для забезпечення належного санітарного рівня території населених пунктів шляхом повного збирання, своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними, організація прибирання, санітарної очистки та благоустрою території покладається як на  комунальні підприємства, так і на інші підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та господарювання, а також фізичних осіб.

4.4. Визначення меж прибирання територій між суб’єктами благоустрою здійснюється на підставі укладених з ними договорів (з урахуванням договорів землекористування та закріплених територій) з одночасним складанням погоджених з ними схематичних карт прибирання. Один екземпляр схематичних карт передається керівництву підприємства, установи, організації для забезпечення своєчасного прибирання, другий – для координації та контролю знаходиться у виконкомі селищної ради.

4.5.  Юридичні особи та фізичні особи-підприємці прибирають свою територію, а також закріплену рішенням виконавчого комітету Куйбишевської селищної ради територію.

4.6. Балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду забезпечують прибирання прибудинкових територій за виключеннями, передбаченими цими Правилами.

4.7. Прибирання виділених під забудову територій, а також територій навколо будівельних майданчиків по периметру на відстані 15м виконується будівельними організаціями до здачі об’єкта в експлуатацію, якщо більше не передбачено договором та схемою обслуговування.

4.8. Прибирання  місць паркування здійснюється їх власниками (користувачами, балансоутримувачами).

4.9. Прибирання присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з  виконавцем робіт, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

 

4.10. Власники та користувачі житлових будинків приватного сектора здійснюють прибирання закріпленої території та вивіз сміття самостійно або із залученням спеціалізованих підприємств , підприємців на договірній основі.

 

4.11. Прибирання  території населених пунктів здійснюється один раз на день: до 7.00  влітку та до 8.00  взимку.

Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей (території ринків, торгівельних зон, вокзалу і т.д.) проводяться протягом усього робочого дня.

Загальний санітарний день прибирання – п’ятниця.

 

4.12. У випадках екстримальних погодних явищ (зливи, снігопад, ожеледиця та ін.) режим прибирання встановлюється відповідно до спеціально затверджених графіків.

 

4.13. Комунальні підприємства встановлюють урни на тротуарах, зупинках громадського транспорту, у парках, та на інших територіях загального користування.

 

4.14. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці зобов’язані встановлювати урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торговельних та інших будівель і споруд, біля торговельних палаток, павільйонів та інших малих архітектурних форм.

 

4.15. Урни повинні утримуватися в належному естетичному, технічному стані та щоденно звільнятися від сміття до 9.00.

 

4.16. У випадках сильних снігопадів прибирання територій загального користування здійснюється за спеціальними рішеннями виконавчого комітету Куйбишевської селищної ради.

При снігопадах і ожеледиці суб’єкти благоустрою зобов’язані на територіях прибирання звільняти тротуари, сходи до будинків, установ, організацій від снігу, льоду та посипати їх піском; своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпеченням заходів безпеки. Заготівля піску проводиться суб’єктом благоустрою до настання холодів. Вивезення снігу здійснюється у спеціально відведені місця.

 

4.17. Юридичні та фізичні особи зобов’язані забезпечувати вивіз та знешкодження відходів шляхом укладання договорів зі спеціалізованими організаціями чи суб’єктами господарювання.

 

4.18. Нагляд за дотриманням санітарних правил утримання вулиць, дворів та інших територій населених пунктів здійснюється в межах своєї компетенції органами внутрішніх справ,  санітарно-епідеміологічною станцією,  посадовими особами виконкому селищної ради та відповідними комунальними службами селищної ради.

4.19. Відходи з домоволодінь вивозяться визначеними селищною радою виконавцями цих робіт на підставі договорів.

 

4.20. Місця (майданчики) для розміщення на прибудинкових територіях контейнерів для збору твердих побутових відходів (далі – ТПВ) визначаються балансоутримувачами багатоквартирного житлового фонду і узгоджуються з виконкомом Куйбишевської селищної ради, управлінням містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації, санітарно-епідеміологічною станцією,   вони асфальтуються та освітлюються. До цих місць (майданчиків) забезпечується вільний проїзд.

 

4.21. Графіки руху транспорту для збору побутових відходів розробляються виконавцями послуг по збору та вивезенню ТПВ та погоджуються з  виконкомом селищної ради,  санітарно-епідеміологічною станцією, балансоутримувачами багатоквартирного житлового фонду, вуличними (будинковими) комітетами.

 

4.22. Прибирання контейнерних майданчиків для збору ТПВ і прилеглих до них територій здійснюють балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду.

У районах приватного сектора місця збору побутового сміття прибирають самі власники будинків.

Відповідальність за належний технічний стан контейнерів ТПВ та місць збору сміття несуть їх власники.

 

4.23. Вивіз рідких нечистот із вигрібних ям домоволодінь здійснюється  КП «Куйбишевський водоканал» за рахунок балансоутримувача (власника, користувача) будинків (квартир).

 

4.24. Домовласники забезпечують вільний під’їзд до вигрібних ям і туалетів та освітлення цих територій у темний час доби.

 

4.25. Вибирання твердих осадів із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям проводиться безпосередньо на транспортний засіб для негайного їх вивезення.

 

4.26. Дворові та громадські туалети повинні утримуватися їх власниками (балансоутримувачами) у постійній чистоті та справності, щоденно дезінфікуватись.

 

4.27. При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт будівельне сміття щоденно вивозиться балансоутримувачами (власниками) будинків (квартир) та організаціями, які проводять ремонт, на сміттєзвалище.

 

4.28. Прибирання на ділянках навколо вуличних кіосків, ринків, павільйонів, лотків,  трансформаторних підстанцій,  пересувних об’єктів торгівлі в радіусі 15м здійснюють власники цих об’єктів, якщо інше не визначено договором.

 

4.29. Балансоутримувачі (власники, користувачі) земельних ділянок, розміщених на вулицях, що не мають забудови з протилежної сторони, здійснюють прибирання прилеглої території та протилежної території.

 

4.30. Балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду зобов’язані:

- утримувати підвальні приміщення, горища, інші допоміжні приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин;

- забезпечувати прибирання допоміжних приміщень від сміття, сторонніх предметів, а також своєчасну санітарну обробку їх після аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах.

 

5. Утримання вулично-дорожньої мережі

 

5.1. Дорожні знаки вивішуються згідно із затвердженою дислокацією. Поверхня дорожніх знаків повинна бути чистою, без пошкоджень. Тимчасово встановлені знаки повинні бути зняті протягом доби після ліквідації причин, що викликали необхідність їх установки.

 

5.2. Прибирання та утримання проїжджої частини на всю ширину дороги, а також мостів, шляхопроводів здійснюють визначені  виконкомом селищної ради підприємства чи суб’єкти господарювання.

 

5.3. Відповідальність за прибирання тротуарів несуть підприємства, установи, організації, за якими закріплені відповідні території  рішенням виконавчого комітету Куйбишевської селищної ради.

 

6. Проведення земляних  робіт

 

6.1. Для здійснення земляних робіт, які проводяться на територіях загального користування населених пунктів (вулицях, провулках,  зелених зонах, площах, дорогах, тротуарах тощо), суб’єкти господарювання, які безпосередньо проводять ці роботи, повинні отримати у виконкомі селищної ради  ордер на право виконання земляних робіт.

Підставою для отримання ордеру є графік виконання робіт та договір із спеціалізованим підприємством на відновлення асфальтобетонного покриття і зелених зон.

 

6.2. Розміщення і прокладка підземних споруд та інженерних мереж   виконується у відповідності до проектів, погодженими з відповідними службами , на підставі рішення виконавчого комітету Куйбишевської селищної ради.

 

6.3. При проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням ґрунту, юридичні та фізичні особи забезпечують за власний рахунок відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття місць розкопок та зелених зон у термін, встановлений ордером.

 

6.4. Під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені умови руху транспорту та пішоходів:

- виставлятись попереджувальні знаки;

- встановлюватись пішохідні містки та огорожа стандартного зразка.

 

6.5. Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів у місцях виконання земляних робіт до повного відновлення дорожнього покриття і здачі ордера покладається на виконавця робіт.

 

6.6. При виконанні робіт забороняється:

- засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки колодязів,  геодезичні знаки, проїжджу частину вулиць, тротуари;

- псувати існуючі споруди, зелені насадження, інші елементи благоустрою;

- відкачувати воду з колодязів, траншей і котлованів та резервуарів прямо на тротуари та проїжджу частину вулиць;

- залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття після закінчення робіт;

- займати не відведені площі для складування матеріалів, огороджувати територію для проведення робіт більше відведеної;

- перегороджувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний  проїзд автотранспорту і рух пішоходів.

 

7. Утримання та охорона зелених насаджень.

7.1. Охорона зелених насаджень населених пунктів включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання з урахуванням природоохоронного, рекреаційного, історико-культурного призначення.

Охорона зелених насаджень є громадським обов’язком кожного мешканця. Всі громадяни при відвідуванні  парків  та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, кущів, квітів, газонів, сприяти органам внутрішніх справ, органам державної влади та місцевого самоврядування, власникам зелених насаджень  в боротьбі з порушниками цих Правил.

Розроблення та забезпечення виконання заходів по розвитку і утриманню зелених насаджень міста покладається на виконавчий комітет Куйбишевської селищної ради.

 

7.2. Відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними покладається:

щодо насаджень, які перебувають в комунальній власності – на виконком селищної ради та визначені ним підприємства, в інших формах власності – на відповідних землевласників і землекористувачів;

на вулицях перед будівлями до проїжджої частини,  – на власників (користувачів) житлових, громадських і промислових будівель та споруд, а також на власників будівель побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров’я.

на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;

на територіях зелених насаджень, відведених під будівництво, з дня початку робіт – на керівників організацій, яким відведені земельні ділянки, або керівників будівельних організацій;

на пустирях та інших – на керівників близько розташованих підприємств відповідно до укладених з ними договорів;

на приватних садибах і прилеглих ділянках – на їх власників.

 

7.3. До обов’язків власників і користувачів зелених насаджень належить:

забезпечення збереження зелених насаджень, квітів, газонів, доріжок і обладнання та належний догляд за ними відповідно до чинного законодавства та цих Правил;

забезпечення поливання зелених насаджень та вжиття заходів до розширення їх площ;

вжиття протягом року необхідних заходів щодо боротьби із шкідниками та хворобами зелених насаджень, в тому числі замазування пошкоджень, забезпечення лікування зелених насаджень;

видалення сухостійних дерев та чагарників, вирізування сухих і поламаних гілок самостійно або за договорами зі спеціалізованими підприємствами та організаціями. При цьому вирубування сухостою проводиться після погодження з виконкомом селищної ради та  природоохоронними органами;

косіння трави, збирання та вивезення сміття й опалого листя;

заміна у повному обсязі засохлих та пошкоджених, а також садіння нових дерев і кущів;

планомірне підвищення декоративних якостей парків та інших зелених насаджень, проведення своєчасного зносу аварійних та фаутних зелених насаджень;

забезпечення в районах зелених насаджень охоронної зони повітряних електричних ліній та підземних теплових, водопровідних і каналізаційних мереж. Своєчасне обрізування гілок в охоронній зоні  мереж, а також тих, що закривають найменування вулиць та номерні знаки будинків, забезпечують балансоутримувачі електричних мереж та балансоутримувачі житлових будинків. Обрізування проводиться за графіком, погодженим з власником (балансоутримувачем) ліній електропередач, та під його контролем;

проведення ефективних заходів по підвищенню родючості ґрунтів, запобігання забрудненню зелених насаджень відходами, їх  заростанню бур’янами;

підживлення і поливання дерев і кущів, обрізання їх крон, вирізування сухих гілок, утримання в належному стані живої огорожі (газонного  бордюру);

огородження дерев при проведенні будівельних та ремонтних робіт.

Власники будівель, споруд, малих архітектурних форм, які знаходяться на території зелених насаджень, зобов’язані своєчасно ремонтувати належне їм майно та будівлі, утримувати їх в належному технічному та естетичному стані.

 

 7.4. На визначені  виконкомом селищної ради підприємства покладається:

здійснення постійного оперативного контролю за утриманням і благоустроєм зелених насаджень, ведення їх обліку;

планування робіт по озелененню, відповідальність за якість та рівень озеленення;

забезпечення чистоти і порядку, своєчасного догляду за зеленими насадженнями, що знаходяться на їх балансі;

ремонт і посів газонів, посадка дерев, кущів та квітів, обробка рослин проти хвороб та шкідників, підкормка молодих саджанців, викорчування пнів, вивезення сміття та гілок.

 

7.5. На виконавчий комітет Куйбишевської селищної ради покладається:

здійснення контролю за станом експлуатації та утриманням зелених насаджень;

здійснення розробки перспективних напрямків у розвитку зеленого господарства;

здійснення обстеження зелених насаджень та вжиття заходів для покращання їх стану та якості прибирання;

проведення перевірки правомірності знесення зелених насаджень;

контроль за виконанням робіт по озелененню при будівництві.

7.6. На території зелених насаджень забороняється:

зносити та пересаджувати дерева та чагарники без спеціального дозволу;

складувати будь-які матеріали;

влаштовувати звалища сміття;

самовільно садити дерева, кущі, влаштовувати городи;

обладнувати стоянки транспортних засобів;

будь-яке будівництво, розміщення малих архітектурних форм без дозволу виконавчого комітету Куйбишевської селищної ради.

використовувати малі архітектурні форми не за призначенням;

влаштовувати зупинки громадського транспорту на газонах, біля дерев без погодження з виконавчим комітетом Куйбишевської селищної ради;

встановлювати намети торговельного, агітаційного та іншого призначення на газонах в парках, скверах;

ходити по газонах, випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, написи, забивати цвяхи, скоби, обмотувати дерева дротом, наносити інші механічні пошкодження;

знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти у них;

зносити та пересаджувати дерева, кущі, квітники та інші види зелених насаджень, змінювати планування, проводити реконструкцію та ремонтні роботи без дозволу виконавчого комітету та ордеру на виконання таких робіт. Знесення і пересадка зелених насаджень здійснюється за рахунок коштів забудовників під контролем  посадових осіб виконкому;

випускати та вигулювати собак у не відведених для цього місцях, а також без намордників, випасати худобу, птахів, ламати та псувати дерева, кущі, квітники, зривати квіти, бутони та бруньки;

захаращувати газони,

після закінчення торгівлі залишати на території зелених насаджень сміття, бруд, контейнери та інші предмети і речовини.

 

7.7. Порядок видалення зелених насаджень.

Юридичним і фізичним особам знесення зелених насаджень дозволяється на підставі ордеру на знесення зелених насаджень.

Ордер видається відповідно до рішення виконавчого комітету Куйбишевської селищної ради.

 

 7.8. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» всі зелені насадження підлягають державній охороні. За самовільне знищення і пошкодження зелених насаджень юридичні та фізичні особи, винні в заподіянні шкоди зеленим насадженням, самовільній вирубці, невжитті заходів охорони, недбалому та необережному відношенні до об’єктів озеленення, притягуються до відповідальності та відшкодовують завданні збитки у встановленому законодавством розмірі та порядку.

 

7.9. За вимушене знесення та пошкодження зелених насаджень (при будівництві, прокладанні комунікацій тощо) юридичні та фізичні особи зобов’язані відшкодовувати їх вартість в доход місцевого бюджету в установленому порядку.

7.10. Розміщення об’єктів торгівлі, громадського харчування та послуг на територіях зелених насаджень проводиться після розробки проекту детального планування і затвердження його у встановленому порядку.

 

8. Обов’язки юридичних та фізичних осіб щодо благоустрою населених пунктів.

 

8.1. Юридичні та фізичні особи зобов’язані:

 

8.1.1. Встановлювати малі архітектурні форми на підставі розроблених відповідно до чинного законодавства проектів та з дозволу, виданого виконавчим комітетом Куйбишевської селищної ради.

 

8.1.2. Підтримувати зовнішній вигляд будівель і споруд у належному стані відповідно до затвердженого паспорта.

 

8.1.3. Перевозити всі види вантажів (особливо рідких і сипучих) тільки на спеціально обладнаних або пристосованих для цього транспортних засобах, не допускати забруднення території населених пунктів при перевезенні сировини, матеріалів, інших вантажів.

 

8.1.4. Утримувати кришки колодязів підземних комунікацій у справному стані та на рівні дорожнього покриття.

 

8.1.5. При проведенні будівельних робіт встановлювати огорожу місця виконання робіт та утримувати її в належному технічному і санітарному стані, встановлювати інформаційні щити із зазначенням організації – виконавця, відповідального за проведення робіт, строку їх закінчення, номер телефону, за яким можливо одержати додаткову інформацію.

 

8.1.6. Утримувати в належному стані номерні знаки житлових будинків, таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях.

 

8.1.7. При торгівлі напоями на розлив забезпечувати відведення стічних вод до каналізаційної мережі, а при її відсутності – в спеціальні резервуари.

 

8.1.8. Укладати договори на надання житлово-комунальних послуг, оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.

 

8.1.9. Забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу.

 

8.1.10. Дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм.

 

8.1.11. Допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця/виробника житлово-комунальних послуг у порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку.

 

8.1.12. Дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних  інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг.

 

8.1.13. Своєчасно проводити підготовку жилого будинку, помешкання та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

 

8.1.14. Використовувати приміщення житлового будинку за призначенням, забезпечувати збереження житлових і допоміжних приміщень та технічного обладнання.

 

8.1.15. Дотримуватися правил утримання тварин у домашніх умовах; утримувати тварин у квартирі, де проживають співвласники або наймачі (орендарі), за погодженням з ними.

 

8.2. На об’єктах благоустрою юридичним особам (їх філіям, відділенням), фізичним особам – підприємцям, а також громадянам забороняється:

 

8.2.1. Захаращувати територію населених пунктів, власні та прилеглі території будівельними, в тому числі сипучими матеріалами, конструкціями, тарою, сільськогосподарською сировиною, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та криги тощо.

 

8.2.2. Самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалося проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам і правилам.

 

8.2.3. Проводити земляні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку.

 

8.2.4. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях, влаштовувати звалища.

 

8.2.5. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

 

8.2.6. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях. Такі огорожі обов’язково повинні позначатися червоними стрічками, прапорцями тощо.

 

8.2.7. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів.

 

8.2.8. Розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях.

 

8.2.9. Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах тощо.

 

8.2.10. Самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони.

 

8.2.11. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми на прибудинкових територіях, газонах, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах зелених зон  та паркуватися на них.

 

8.2.12. Розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки, тверді побутові та інші відходи у не відведених для цього місцях. 

 

8.2.13. Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків.

 

8.2.14. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір’я тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах і урнах.

 

8.2.15. Витрушувати одяг, білизну, ковдри тощо, виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків, мити балкони шляхом зливання води.

 

8.2.16. Вигулювати та дресирувати домашніх тварин у не відведених для цього місцях.

 

8.2.17. Використовувати території зелених насаджень загального користування для посадки овочів та ін. сільськогосподарських культур.

 

8.2.18. Самовільно переобладнувати фасади будівель, споруд, огорожі та їх елементів.

 

8.2.19. Без відповідної проектно-кошторисної документації проводити на подвір’ях, вулицях, площах та інших територіях загального користування роботи по прокладанню водопровідних, каналізаційних та інших мереж.

 

8.2.20. Витрушувати одяг, килими, інші речі у під’їздах, парадних входах до будинків.

 

8.2.21. Виливати рідкі відходи на території загального користування .

8.2.22. Спалювати опале листя, побутові, промислові та інші відходи на території юридичних осіб, домоволодінь, парків, скверів, садів, рекреаційних зон та майданчиків, пам’яток культурної та історичної спадщини, кладовищ, інших територіях загального користування, на прибудинкових територіях, територіях будівель та споруд інженерного захисту територій, забруднювати території загального користування та прибудинкові території хімічними та іншими розчинами.

 

8.2.23. Торгувати з рук, машин, землі або іншим чином у не встановлених місцях.

8.2.24. Встановлювати без відповідного дозволу палатки торгового та іншого призначення, інформаційні стенди на газонах, в парках, скверах, тротуарах, площах та біля історичних пам’яток.

 

8.2.25. Складувати відходи на територіях населених пунктів, а також в місцях масового відпочинку людей, лісосмугах, зелених насадженнях, парках, скверах, садах, рекреаційних зонах та майданчиках, в пам’ятках культурної та історичної спадщини, кладовищах, інших територіях загального користування, на прибудинкових територіях.

 

8.2.26. Пересування вулицями  (з твердим покриттям) механізмів на гусеничному ходу, крім зимового періоду, коли їх пересування допускається під час снігових заметів.

 

8.2.27. Заправляти, мити, ремонтувати автомобілі та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, вулицях, тротуарах, у парках і скверах, інших територіях загального користування, біля криниць та водорозбірних колонок.

 

8.2.28. Складувати на вулицях, газонах та інших територіях загального користування будівельні матеріали, цеглу, труби, пісок, грунт, щебінь, будівельне сміття, паливо та інші будівельні, побутові відходи.

 

8.2.29. Вирубувати та пошкоджувати дерева й кущі на прибудинкових територіях, у парках, скверах, місцях відпочинку, у лісопарковій зоні, на інших територіях загального користування.

 

8.2.30. Зносити аварійні та сухостійні насадження без дозволу виконавчого комітету.

 

8.2.31. Встановлювати без відповідного дозволу малі архітектурні форми, об’єкти зовнішньої реклами.

 

8.2.40. Вчиняти інші дії чи бездіяльність, передбачені цими Правилами.

 

 

 

9.Фінансове забезпечення благоустрою населених пунктів.

9.1.Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших, передбачених чинним законодавством джерел фінансування.

9.2.Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів у місцях загального користування здійснюється за рахунок державного бюджету, місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених чинним законодавством.

 

9.3. За рахунок коштів державного бюджету фінансуються:

-          заходи на виконання державних програм благоустрою населених пунктів;

          -  роботи з благоустрою, що проводяться на землях державної форми власності;

           -  охорона та утримання об’єктів благоустрою, переданих органами державної влади на баланс підприємствам, установам, організаціям;

-         роботи з утворення територій і об’єктів рекреаційного призначення, які належать до державної власності.

-          

9.4. За рахунок коштів місцевого бюджету фінансуються:

-         заходи з виконання місцевих програм благоустрою населених пунктів, у тому числі проектів благоустрою населених пунктів;

-         охорона та утримання об’єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих селищною радою на баланс підприємствам, установам, організаціям;

-         охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об’єктах благоустрою комунальної форми власності;

-          роботи з утворення територій і об’єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;

-         організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.

9.5 За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються

    заходи, спрямовані на:

-         благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, які їм належать на праві власності або праві користування;

-         усунення на закріплених за ними  об’єктах благоустрою ( їх частини) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

9.6. Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовника ( інвестора).

9.7. Благоустрій прибудинкової території співвласників багатоквартирного будинку в разі передачі земельної ділянки в їх спільну сумісну власність здійснюється за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку.

9.8. Підприємства, установи, організації на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем об’єкта благоустрою, можуть здійснювати часткове фінансування утримання закріпленої території та /або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об’єкта благоустрою.

9.9. Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою територій населених пунктів.

9.10. Благоустрій присадибних ділянок фінансується за рахунок коштів їх власників або користувачів.

9.11. Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою територій населених пунктів, мікрорайону,  вулиці або прибудинкової території за місцем проживання.

 

10.Контроль у сфері благоустрою населених пунктів.

10.1 Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється у відповідності до Закону України “ Про благоустрій населених пунктів” та інших законодавчих актів.

10.2. Самоврядний контроль здійснюється селищною радою, виконавчим комітетом селищної ради та посадовими особами виконкому селищної ради.

10.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється шляхом:

-         проведення перевірок територій;

-         розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

-         участі в обговоренні проектів благоустрою населених пунктів громади і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

-         подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів громади та Правил благоустрою населених пунктів.

Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів громади мають право здійснювати та надавати протоколи до адміністративної комісії при виконкомі селищної ради заступник селищного голови та спеціаліст з питань  благоустрою, дільничні  інспектори РВ УМВС України,  інші посадові особи згідно чинного законодавства.

10.4. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється представниками громадськості ( голови будинкових та вуличних комітетів, громадяни,  громадські інспектори благоустрою).

         Громадські контролери :

-         беруть участь у проведенні спільно з працівниками самоврядного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами. організаціями та громадянами законодавства  у сфері благоустрою населених пунктів;

-         проводять перевірки і складають протоколи  про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам самоврядного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

-         надають допомогу органам самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій ;

-         здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.

Результати громадського контролю за станом благоустрою  територій населених пунктів підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідних територій та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

11.Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

11.1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у :

-         порушені встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою;

-         проектуванні об’єктів благоустрою з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

-         порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

-         порушенні правил благоустрою;

-         порушенні режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

-         самовільному зайнятті територій  об’єкта благоустрою;

-          пошкодженні ( руйнуванні чи псуванні) вуличної дорожньої мережі та інших об’єктів благоустрою населених пунктів;

-          знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи об’єктів озеленення населених пунктів;

-          забрудненні (засміченні) територій населених пунктів;

-          неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів, тощо.

Чинним законодавством може бути встановлено відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

11.2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів громади до відповідальності, передбаченої законом не звільняє їх від обв’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

11.3. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах , які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку  методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких  методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території населених пунктів або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

 

 Секретар ради                                                              Н.П.Суржик